٢۱ تیر ۱۳۸٢

تقديم به روح پـــاک مهدی اخوان ثــالـث

 قـاصـــــدک !

گفته بودم که دگر نيست مرا

انتظار خبری

باز اما تو چنين

پر شتاب ؛ پر غرور

ز چه روی

از برم می گذری ؟؟!!

 قـاصـــــدک !

گفته بودم که مرا نيست تمنای کسی

در دلم نيست ــ مهر ــ  نيازی و هوسی .

گفته بودم که دگر من نروم سوی کسی

گفته بودم که به ماتمکده ام

نيست حتی اميدی به حضور مگسی 

باز اما تو چرا

بر  سر راه منم در گذری ؟؟!!

 قـاصـــــدک  !

خسته ؛ پريشان و دلم غمگين است .

رو به هر سوی نمودم؛ امّا

هـــيــــچ جا نيست مرا همنفسی

نيست فرياد رسی .

 قـاصـــــدک !

پرتو مرگ به روی دل من سنگين است .

سايه جانم بربود

دل تنهای من امّا 

از آن چه کسی خواهد بود ؟؟!!

 قـاصـــــدک !

حسّ تنهايی و بی ياوريم بيش نمودی رفتی .

گفته بودم که : نــــــيــــــــــــا

گفته بودم : « برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

برو آنجا که تورا منتظرند » . ــ ۱ ــ

تو که خود فهميدی

« در دل من همه کورند و کرند » 

باز اما ز چه روی آمده ای ؟؟!!

 قـاصـــــدک !

آمدی گفتی که هــــيــــــچ ؛ خبری نيست ز کس

گفتی اما چه کنم

باورم نيست ؛ که نيست

هـــــيــــــچ کس را خـــبـــرم .

هـــيـــــچ کس از دلم آگاه نشد .

هـــيــــچ با درد من آشنـا نشد  .

هـــيــــچ کس همدم و هم يار نشد .

 قـاصـــــدک !

ــ نـور مهــتـــاب حــرامـت نــشــود ـــ؟!

خـــيـز تا صبح دگر باز رسد .

خـــيـز بــال و پر خود را بگــشــا

دل و جانم بستان

پر کش و با خود بر ... .

 قـاصـــــدک !

دل من سـخـت اسـيـر است

دل من سـخـت گرفـتـه است

نـيـسـت تــابم که بـبـيـنـم

تو چنين خسته و رنجور شوی

بـال پـر کـش بـه ديــاری ديـگـر

سوی يــاری ديــگـر

نيست اميّد مرا روز وصــالــی ديــگـر .

 قـاصـــــدک !

       در بـه در کــوچـه ی غـــم !

 قـاصـــــدک !

      بـی خـــبـــر از رنـــج دلـــم !

 قـاصـــــدک !

      قـاصـــــدک بـی خـــبــــرم !

زود  رد شـــو ز بــــــرم

زود  رد شـــو ز بــــــرم  ....

۱ ــ قسمتی از قاصدک از اشعار مهدی اخوان ثالث


 

امكانات

نرگس بابایی مقدم

قاصدک

LOGOسخن دیگر
 دل آرام ترین

 نرگس و بهار

نرگس باباییدلنوشته ها

سبزينه

عصر نو

hemid

دو هفته نامه فروغ

ماني ها

سایت عاشقانه

شعر نو

کانون ادبی آشیانه

poemدوستاني بهتر از آب روان

نرگس بابایی

هنرمندان پرشین بلاگ

نگاه

سلما سلامتي

بابونه. شبنم طلوعی

دو استکان رباعی.علی مظفر

احساس پاييزي. علی اصغر

شب ها و دردها. علی اصغر

حذر از عشق ندانم.آذین نصرت

نگاه آبي

پرستو جانم

صداکن مرا.فاران

عاشقانه هایم برای تو.مهسان

تازه های ادبی

بهار مهربان

فرياد در تنهايي.حسام

آبانگان

اقاقیا- فروغ گلم

منو تو.درخت و بارون

بوف کور.سارا

دو روز مانده به خیانت

زرتشت

پاييز باروني

عشق و مستي عادل

مهرداد

بابا محمد

ميرزا قلمدون

اتاق آبي.رها

واثق

الههء مهر.شهلا

خاکستر

شب کوير

خلوتگاه حامد

غوغاي آرام عشق

پنجره

بانو فرزانه شیدا

قرنی از باران

نگاه من

ماه و نردبان

بی بی ناز

برگ وباد

هستی ترس انگیز

حرفی از جنس زمان

مارمولک پير

موسی شیرزایی

سایه

ماه روشن

خدا ازدواج کرد.مجتبی

چشمان ناچار

گرمای سبز.پیمان

راه به روایت عاشق نابیناشاعر اردیبهشت-شیما

یک استکان چای داغ

رعد.ا

لبخندایرانی - پسرانه

پیشنهاد بی شرمانه

. پرسه.بشیر براتی

رضا سپه وندی

کانون وبلاگ های ادبی

سرای امید

پرواز با اسب رویاهای من

فرزانه طاهری منش

محمد حسین شیخ

آنی که تویی

مرگ گلبرگهای مریم

عباس غفاری

اشعار آزاد_نیما نجاری

افلاک-شوریده لرستانیدوستان خاموش

الله ابهي

حجم نيلوفري

پلين

ترانه هاي کوچک

غوغاي آرام عشق

بشنو از اين خموش.لادن

قهوه تلخ

فاصله ها

دل مجنون

مفهوم سبز

دست نوشته

برگاي زرد پاييز

شبهه

صبح پرند

صميميت سبز

دلتنگيهاي من و خودم

گلناز

آلبالوي سياه

عشق است که

hadilp

کسرابيا تا برايت بگويم

وازنا مجله شعر

مجله کلک

بنياد گلشيري

مجله بخارا

مجله ايران امروز

مجله کارنامه

مهر ارقام

مجله سخن

ملک الشعرا بهار

سعدي

قمرالملوک وزيري

فريدون مشيری

محمدعلی بهمنی

سایت عاشقانه

پانته آ بهرام

خالقي

مراببوس

کليپ سهراب

ايران تئاتر

ماني ها

مجله فروغ

سبزينه

ادبيات و فرهنگ

با مهرانه باشيم

پژوهشگاه مدارک علمی ایران

شعر نو

کانون ادبی آشیانه

پرشین ویدئو

تبلیغات رایگانلوگوها

AvayeAram

وبلاگ سهراب

تا شقايق هستCOUNTER

feed


MUSIC


DISIGN BY

محسنPOWERD BY

صاحبخونه